TRS/3000 Tijd Registratie Systeem

TRS/3000 is een compleet aan- en afwezigheidsregistratie systeem dat geschikt is voor alle HP e3000 computersystemen.
TRS/3000 werkt met barcode-lezers, welke eveneens door SAMCO geleverd kunnen worden.
TRS/3000 bevat de volgende funktionaliteiten:
Registreren van begin- en eindtijden van de werkzaamheden per personeelslid via barcode-lezers, rekening houdend met de geldende roostertijden
Interactief verantwoorden van de 'niet aanwezige' uren, zoals: verlof, ziekte, dienstreis, ATV etc.
Ziekteregistratie met koppeling naar Salaris Administratie
Bezettingsinformatie per afdeling
Bestandsopbouw ten behoeve van bruto-loonbepaling
Interactief opvragen van de bezetting per afdeling
Toegangsbeveiliging middels geldige badgenummers
Totale verantwoording van aan- en afwezige uren

Waarom voor TRS/3000 kiezen?

Optimale beveiliging van uw bedrijf
Betrouwbare hard- en software
Optimale help-funkties beschikbaar
Exacte registratie op minuten
Automatische opheffing van ziektemelding bij een aan- of afmelding van de betreffende werknemer
Zeer uitgebreide rapportage (ook voor inhuurkrachten)
Eenvoudige integratie met bestaande toepassingen
Uitbreiding tot een personeels-informatie systeem
Koppeling met een Shop Floor Control systeem, t.b.v. nacalculatie van uw verkooporders
Download van gegevens naar PC's