QLD/9000 en QLD/3000 Quick List & Display

QLD is een 'tool' voor eindgebruikers EN ontwikkelaars, waarmee informatie uit Image databases, ascii- en ksam bestanden kan worden afgedrukt en/of geprojekteerd onder meer met behulp van Qedit en Suprtool.

QLD vervaardigt overzichten door middel van een dialoog en aan
de hand van een dictionary.

QLD bevat de volgende functionaliteiten:

Selectie database, dataset, ascii- en/of ksam bestand
Selecteren rubrieken:
selectie van één of meerdere rubrieken seriëel of random
indicatie voor projektievolgorde, sorteervolgorde en rubrieken welke getotaliseerd kunnen worden
selectie op inhoud van rubrieken, Suprtool IF
Koppelen van bestanden m.b.v. Suprlink
Print en scherm opmaak:
standaard kopregels a.d.h.v. geselekteerde rubrieken
definitie kopregels door de gebruiker
muteren layout van de detailregel door de gebruiker
Automatische dictionary generatie aan de hand van Image databases
Systeem beheer:
QLD procedures kunnen worden opgeslagen in een bestand ten behoeve van hergebruik
met behulp van 'settings' wordt de output gedefinieerd zoals welke printer, aantal regels/blad, aantal posities/regel, compressed printen, etcetera


Waarom voor QLD kiezen?

Simpel in gebruik, geen cursus nodig
Geen interventie van automatiseringspersoneel nodig
Interactieve help-funkties beschikbaar
Uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden
Gegevens projekteren, afdrukken of naar een bestand schrijven
Layout zelf samen te stellen en in te delen
Razendsnelle verwerking m.b.v. Qedit, Suprtool en Suprlink
Printerbesturing door de gebruiker te bepalen
Download van gegevens naar PC's
Beveiliging t.b.v. eindgebruiker