ADM/3000 Financieel Administratie Systeem

ADM/3000 is een compleet 'multi-user' financieel administratie systeem dat op alle HP e3000 systemen beschikbaar is.

ADM/3000 heeft de mogelijkheid in zich om voor meerdere bedrijven de financiële administratie op één computer te voeren.

ADM/3000 bevat de volgende functionaliteiten:

Grootboek-administratie
sturing per bedrijf middels parameters
Subadministratie debiteuren en crediteuren.
uitgebreide vreemde valuta verwerking
aanmaningen c.q. betaaladviezen
telebanking
Subadministratie voor de Aktiva.
automatische afschrijvings-journaalposten
Deeladministratie
splitsing van kosten en opbrengsten via subschema's
Budgetbewaking
besteding per periode per kosten-balanssoort
besteding per periode per grootboekrekening
cumulatieve overzichten lopend en voorgaand jaar
Management rapportage
op meerdere nivo's
consolidatie
administratieve controle (audit-trail)

Waarom voor ADM/3000 kiezen?

Géén extra werkzaamheden bij jaarafsluiting!
Gefaseerde implementatie mogelijk
Optimale help-funkties beschikbaar
Interactieve alsmede batch invoer van gegevens
Direct (online) inzicht in de financiele situatie
Print-mogelijkheden vanuit interactieve programma's
Krachtige batch verwerking met een uitgebreid scala aan selectie mogelijkheden
Flexibele uitgebreide rapportage
Eenvoudige integratie met bestaande toepassingen
Download van gegevens naar PC's